สดุดี 135 TNCV - Salmos 135 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 135:1-21

สดุดี 135

(สดด.115:4-11)

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า135:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกับข้อ 3 และ 21

จงสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์

จงสรรเสริญพระองค์เถิด ท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

2ท่านผู้ปรนนิบัติรับใช้ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ในลานพระนิเวศของพระเจ้าของเรา

3จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดี

จงร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์เพราะเป็นเรื่องน่ายินดี

4เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกยาโคบให้เป็นของพระองค์เอง

ทรงเลือกอิสราเอลไว้เป็นกรรมสิทธิ์ล้ำค่าของพระองค์

5ข้าพเจ้ารู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่

รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่กว่าพระอื่นใดทั้งปวง

6องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำสิ่งใดๆ ตามชอบพระทัยพระองค์

ในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลก

ในห้วงสมุทรและที่ลึกทั้งหลาย

7พระองค์ทรงกระทำให้เมฆลอยขึ้นจากสุดโลก

พระองค์ทรงส่งฟ้าแลบมากับฝน

และทรงนำสายลมออกมาจากคลังของพระองค์

8พระองค์ทรงประหารลูกหัวปีของอียิปต์

ลูกหัวปีทั้งของคนและของสัตว์

9อียิปต์เอ๋ย พระองค์ทรงส่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ มาท่ามกลางพวกเจ้า

มาต่อสู้ฟาโรห์กับบรรดาผู้รับใช้ทั้งสิ้นของเขา

10พระองค์ทรงห้ำหั่นชนชาติต่างๆ

ทรงประหารกษัตริย์ผู้เกรียงไกร

11คือกษัตริย์สิโหนของชาวอาโมไรต์

กษัตริย์โอกแห่งบาชาน

และกษัตริย์ทั้งหมดในคานาอัน

12และพระองค์ทรงยกดินแดนของพวกเขาให้เป็นกรรมสิทธิ์

ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของอิสราเอลประชากรของพระองค์

13ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระนามของพระองค์ดำรงนิรันดร์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเกียรติของพระองค์เลื่องลือตลอดทุกชั่วอายุ

14เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้ความเป็นธรรมแก่ประชากรของพระองค์

และทรงเอ็นดูสงสารผู้รับใช้ของพระองค์

15รูปเคารพของชนชาติต่างๆ ทำจากเงินและทอง

ทำด้วยน้ำมือมนุษย์

16มีปากแต่พูดไม่ได้

มีตาแต่มองไม่เห็น

17มีหูแต่ไม่ได้ยิน

ไม่มีแม้แต่ลมหายใจในปาก

18ผู้ที่สร้างพวกมันก็จะเป็นเหมือนพวกมัน

และผู้ที่วางใจในพวกมันก็จะเป็นเหมือนกัน

19วงศ์วานของอิสราเอลเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

วงศ์วานของอาโรนเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

20วงศ์วานของเลวีเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระองค์ จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

21จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจากศิโยน

จงสรรเสริญพระองค์ผู้ประทับอยู่ในเยรูซาเล็ม

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

Nova Versão Internacional

Salmos 135:1-21

Salmo 135

1Aleluia!

Louvem o nome do Senhor;

louvem-no, servos do Senhor,

2vocês, que servem na casa do Senhor,

nos pátios da casa de nosso Deus.

3Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom;

cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável.

4Porque o Senhor escolheu Jacó;

a Israel, como seu tesouro pessoal.

5Na verdade, sei que o Senhor é grande,

que o nosso Soberano é maior do que todos os deuses.

6O Senhor faz tudo o que lhe agrada,

nos céus e na terra,

nos mares e em todas as suas profundezas.

7Ele traz as nuvens desde os confins da terra;

envia os relâmpagos que acompanham a chuva

e faz que o vento saia dos seus depósitos.

8Foi ele que matou os primogênitos do Egito,

tanto dos homens como dos animais.

9Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas,

contra o faraó e todos os seus conselheiros.

10Foi ele que feriu muitas nações

e matou reis poderosos:

11Seom, rei dos amorreus,

Ogue, rei de Basã,

e todos os reinos de Canaã;

12e deu a terra deles como herança,

como herança a Israel, o seu povo.

13O teu nome, Senhor, permanece para sempre,

a tua fama, Senhor, por todas as gerações!

14O Senhor defenderá o seu povo

e terá compaixão dos seus servos.

15Os ídolos das nações não passam de prata e ouro,

feitos por mãos humanas.

16Têm boca, mas não podem falar;

olhos, mas não podem ver;

17têm ouvidos, mas não podem escutar

nem há respiração em sua boca.

18Tornem-se135.18 Ou São como eles aqueles que os fazem

e todos os que neles confiam.

19Bendigam o Senhor, ó israelitas!

Bendigam o Senhor, ó sacerdotes!

20Bendigam o Senhor, ó levitas!

Bendigam o Senhor os que temem o Senhor!

21Bendito seja o Senhor desde Sião,

aquele que habita em Jerusalém.

Aleluia!