สดุดี 135 TNCV - Matej 135 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 135:1-21

สดุดี 135

(สดด.115:4-11)

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า135:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกับข้อ 3 และ 21

จงสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์

จงสรรเสริญพระองค์เถิด ท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

2ท่านผู้ปรนนิบัติรับใช้ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ในลานพระนิเวศของพระเจ้าของเรา

3จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดี

จงร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์เพราะเป็นเรื่องน่ายินดี

4เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกยาโคบให้เป็นของพระองค์เอง

ทรงเลือกอิสราเอลไว้เป็นกรรมสิทธิ์ล้ำค่าของพระองค์

5ข้าพเจ้ารู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่

รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่กว่าพระอื่นใดทั้งปวง

6องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำสิ่งใดๆ ตามชอบพระทัยพระองค์

ในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลก

ในห้วงสมุทรและที่ลึกทั้งหลาย

7พระองค์ทรงกระทำให้เมฆลอยขึ้นจากสุดโลก

พระองค์ทรงส่งฟ้าแลบมากับฝน

และทรงนำสายลมออกมาจากคลังของพระองค์

8พระองค์ทรงประหารลูกหัวปีของอียิปต์

ลูกหัวปีทั้งของคนและของสัตว์

9อียิปต์เอ๋ย พระองค์ทรงส่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ มาท่ามกลางพวกเจ้า

มาต่อสู้ฟาโรห์กับบรรดาผู้รับใช้ทั้งสิ้นของเขา

10พระองค์ทรงห้ำหั่นชนชาติต่างๆ

ทรงประหารกษัตริย์ผู้เกรียงไกร

11คือกษัตริย์สิโหนของชาวอาโมไรต์

กษัตริย์โอกแห่งบาชาน

และกษัตริย์ทั้งหมดในคานาอัน

12และพระองค์ทรงยกดินแดนของพวกเขาให้เป็นกรรมสิทธิ์

ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของอิสราเอลประชากรของพระองค์

13ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระนามของพระองค์ดำรงนิรันดร์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเกียรติของพระองค์เลื่องลือตลอดทุกชั่วอายุ

14เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้ความเป็นธรรมแก่ประชากรของพระองค์

และทรงเอ็นดูสงสารผู้รับใช้ของพระองค์

15รูปเคารพของชนชาติต่างๆ ทำจากเงินและทอง

ทำด้วยน้ำมือมนุษย์

16มีปากแต่พูดไม่ได้

มีตาแต่มองไม่เห็น

17มีหูแต่ไม่ได้ยิน

ไม่มีแม้แต่ลมหายใจในปาก

18ผู้ที่สร้างพวกมันก็จะเป็นเหมือนพวกมัน

และผู้ที่วางใจในพวกมันก็จะเป็นเหมือนกัน

19วงศ์วานของอิสราเอลเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

วงศ์วานของอาโรนเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

20วงศ์วานของเลวีเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระองค์ จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

21จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจากศิโยน

จงสรรเสริญพระองค์ผู้ประทับอยู่ในเยรูซาเล็ม

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.