สดุดี 135 TNCV - Заб 135 CARSA

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 135

(สดด.115:4-11)

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า[a]

จงสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์
จงสรรเสริญพระองค์เถิด ท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ท่านผู้ปรนนิบัติรับใช้ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ในลานพระนิเวศของพระเจ้าของเรา

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดี
จงร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์เพราะเป็นเรื่องน่ายินดี
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกยาโคบให้เป็นของพระองค์เอง
ทรงเลือกอิสราเอลไว้เป็นกรรมสิทธิ์ล้ำค่าของพระองค์

ข้าพเจ้ารู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่
รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่กว่าพระอื่นใดทั้งปวง
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำสิ่งใดๆ ตามชอบพระทัยพระองค์
ในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลก
ในห้วงสมุทรและที่ลึกทั้งหลาย
พระองค์ทรงกระทำให้เมฆลอยขึ้นจากสุดโลก
พระองค์ทรงส่งฟ้าแลบมากับฝน
และทรงนำสายลมออกมาจากคลังของพระองค์

พระองค์ทรงประหารลูกหัวปีของอียิปต์
ลูกหัวปีทั้งของคนและของสัตว์
อียิปต์เอ๋ย พระองค์ทรงส่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ มาท่ามกลางพวกเจ้า
มาต่อสู้ฟาโรห์กับบรรดาผู้รับใช้ทั้งสิ้นของเขา
10 พระองค์ทรงห้ำหั่นชนชาติต่างๆ
ทรงประหารกษัตริย์ผู้เกรียงไกร
11 คือกษัตริย์สิโหนของชาวอาโมไรต์
กษัตริย์โอกแห่งบาชาน
และกษัตริย์ทั้งหมดในคานาอัน
12 และพระองค์ทรงยกดินแดนของพวกเขาให้เป็นกรรมสิทธิ์
ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของอิสราเอลประชากรของพระองค์

13 ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระนามของพระองค์ดำรงนิรันดร์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเกียรติของพระองค์เลื่องลือตลอดทุกชั่วอายุ
14 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้ความเป็นธรรมแก่ประชากรของพระองค์
และทรงเอ็นดูสงสารผู้รับใช้ของพระองค์

15 รูปเคารพของชนชาติต่างๆ ทำจากเงินและทอง
ทำด้วยน้ำมือมนุษย์
16 มีปากแต่พูดไม่ได้
มีตาแต่มองไม่เห็น
17 มีหูแต่ไม่ได้ยิน
ไม่มีแม้แต่ลมหายใจในปาก
18 ผู้ที่สร้างพวกมันก็จะเป็นเหมือนพวกมัน
และผู้ที่วางใจในพวกมันก็จะเป็นเหมือนกัน

19 วงศ์วานของอิสราเอลเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
วงศ์วานของอาโรนเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
20 วงศ์วานของเลวีเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระองค์ จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
21 จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจากศิโยน
จงสรรเสริญพระองค์ผู้ประทับอยู่ในเยรูซาเล็ม

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

Notas al pie

  1. 135:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยาเช่นเดียวกับข้อ 3 และ 21

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 135

1Славьте Вечного, потому что Он благ,
        потому что милость Его – навеки.
Славьте Бога богов,
        потому что милость Его – навеки.
Славьте Владыку владык,
        потому что милость Его – навеки.

Того, Кто один творит великие чудеса,
        потому что милость Его – навеки;
премудро сотворил небеса,
        потому что милость Его – навеки;
распростёр над водами землю,
        потому что милость Его – навеки;
сотворил великие светила,
        потому что милость Его – навеки;
солнце, чтобы управлять днём,
        потому что милость Его – навеки;
луну и звёзды, чтобы управлять ночью,
        потому что милость Его – навеки;

10 Того, Кто поразил первенцев Египта,
        потому что милость Его – навеки;
11 вывел из его среды Исраил,
        потому что милость Его – навеки;
12 могучей и простёртой рукой,
        потому что милость Его – навеки;

13 Того, Кто разделил Тростниковое море[a],
        потому что милость Его – навеки;
14 и провёл сквозь него Исраил,
        потому что милость Его – навеки;
15 но поверг в Тростниковое море фараона и войско его,
        потому что милость Его – навеки;

16 Того, Кто провёл Свой народ через пустыню,
        потому что милость Его – навеки;
17 поразил великих царей,
        потому что милость Его – навеки;
18 умертвил могучих царей,
        потому что милость Его – навеки;
19 Сигона, царя аморреев,
        потому что милость Его – навеки,
20 и Ога, царя Башана,
        потому что милость Его – навеки;
21 и отдал их землю в наследие,
        потому что милость Его – навеки;
22 в наследие Исраилу, рабу Своему,
        потому что милость Его – навеки;

23 Того, Кто вспомнил нас в нашем унижении,
        потому что милость Его – навеки;
24 и избавил нас от врагов,
        потому что милость Его – навеки;
25 даёт пищу всему живому,
        потому что милость Его – навеки.

26 Славьте Бога небес,
        потому что милость Его – навеки!

Notas al pie

  1. 135:13 См. сноску на 105:7. Также в ст. 15.