สดุดี 134 TNCV - 詩篇 134 JLB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 134

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า บรรดาผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ที่ปรนนิบัติรับใช้ยามค่ำคืนในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จงชูมือของท่านในสถานนมัสการ
และสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
ทรงอวยพรท่านจากศิโยน

Japanese Living Bible

詩篇 134

1夜ごと神殿の警備に立ち、主に仕える人々よ。
さあ、ほめたたえなさい。
きよい手をあげて、ほめたたえなさい。
天地をお造りになった主が、
シオンから
あなたを祝福してくださいますように。