สดุดี 133 TNCV - Psalm 133 NLT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 133

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม บทประพันธ์ของดาวิด)

1เป็นการดีและน่าชื่นใจยิ่งนัก
เมื่อพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน!

เหมือนน้ำมันล้ำค่าหลั่งรินลงบนศีรษะ
ไหลลงมาบนหนวดเครา
ไหลลงมาบนหนวดเคราของอาโรน
ไหลลงบนคอเสื้อของเขา
ดั่งน้ำค้างแห่งภูเขาเฮอร์โมน
ตกลงบนภูเขาศิโยน
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรที่นั่น
ประทานแม้แต่ชีวิตชั่วนิจนิรันดร์

New Living Translation

Psalm 133

Psalm 133

A song for pilgrims ascending to Jerusalem. A psalm of David.

How wonderful and pleasant it is
    when brothers live together in harmony!
For harmony is as precious as the anointing oil
    that was poured over Aaron’s head,
    that ran down his beard
    and onto the border of his robe.
Harmony is as refreshing as the dew from Mount Hermon
    that falls on the mountains of Zion.
And there the Lord has pronounced his blessing,
    even life everlasting.