สดุดี 133 TNCV - 詩 篇 133 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 133

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม บทประพันธ์ของดาวิด)

1เป็นการดีและน่าชื่นใจยิ่งนัก
เมื่อพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน!

เหมือนน้ำมันล้ำค่าหลั่งรินลงบนศีรษะ
ไหลลงมาบนหนวดเครา
ไหลลงมาบนหนวดเคราของอาโรน
ไหลลงบนคอเสื้อของเขา
ดั่งน้ำค้างแห่งภูเขาเฮอร์โมน
ตกลงบนภูเขาศิโยน
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรที่นั่น
ประทานแม้แต่ชีวิตชั่วนิจนิรันดร์

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 133

1( 大 卫 上 行 之 诗 。 ) 看 哪 , 弟 兄 和 睦 同 居 是 何 等 地 善 , 何 等 地 美 !

这 好 比 那 贵 重 的 油 浇 在 亚 伦 的 头 上 , 流 到 胡 须 , 又 流 到 他 的 衣 襟 ;

又 好 比 黑 门 的 甘 露 降 在 锡 安 山 ; 因 为 在 那 里 有 耶 和 华 所 命 定 的 福 , 就 是 永 远 的 生 命 。