สดุดี 132 TNCV - Mateusza 132 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 132:1-18

สดุดี 132

(2พศด.6:41-42)

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงระลึกถึงดาวิด

และความทุกข์ยากทั้งปวงที่เขาเผชิญ

2ดาวิดถวายปฏิญาณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

และได้สาบานต่อองค์ทรงฤทธิ์ของยาโคบไว้ว่า

3“ข้าพระองค์จะไม่เข้าบ้าน

จะไม่เข้านอน

4ข้าพระองค์จะไม่ยอมหลับตานอน

หรือปล่อยให้หนังตาเคลิ้มหลับไป

5จนกว่าข้าพระองค์จะพบสถานที่สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า

เป็นที่ประทับขององค์ทรงฤทธิ์ของยาโคบ”

6เราได้ยินเรื่องนี้ในเอฟราธาห์

เราได้พบสิ่งนี้ในทุ่งแห่งยาอาร์132:6 คือ คีริยาทเยอาริม132:6 หรือได้ยินเรื่องนี้ในเอฟราธาห์ / เราพบเรื่องนี้ในทุ่งแห่งยาอาร์(ข้อ 7-9 ไม่อยู่ในเครื่องหมายคำพูด)

7“ให้เราไปยังที่ประทับของพระองค์

ให้เรานมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์

8ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้นและเสด็จมายังที่ประทับของพระองค์เถิด

ทั้งพระองค์และหีบพันธสัญญาแห่งฤทธานุภาพของพระองค์

9ขอให้บรรดาปุโรหิตของพระองค์สวมความชอบธรรมเป็นอาภรณ์

ขอให้ประชากรของพระองค์ร้องเพลงด้วยความยินดี”

10เพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์

ขออย่าทรงปฏิเสธผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้

11เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิญาณไว้กับดาวิด

เป็นคำปฏิญาณที่แน่นอนซึ่งพระองค์จะไม่ทรงคืนคำ

ว่า “เราจะให้ลูกหลานของเจ้าคนหนึ่ง

ขึ้นครองบัลลังก์ของเจ้า

12หากลูกหลานของเจ้ารักษาพันธสัญญาของเรา และรักษากฎเกณฑ์ที่เราได้สั่งสอนเขา

ลูกหลานของพวกเขาจะนั่ง

บนบัลลังก์ของเจ้าสืบๆ ไปเป็นนิตย์”

13เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกศิโยน

พระองค์ทรงประสงค์ให้เป็นที่ประทับของพระองค์

14พระองค์ตรัสว่า “นี่คือที่พำนักของเราสืบๆ ไปเป็นนิตย์

เราจะครองบัลลังก์อยู่ที่นี่ เพราะเราประสงค์เช่นนั้น

15เราจะอวยพรให้นครนี้อุดมสมบูรณ์

และให้คนยากจนในเมืองนี้ได้อิ่มหนำ

16เราจะให้ปุโรหิตของเมืองนี้สวมความรอดเป็นอาภรณ์

ประชากรของนครนี้จะร้องเพลงด้วยความยินดีเสมอไป

17“เราจะให้มีเขาสัตว์132:17 ในที่นี้เขาสัตว์เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เข้มแข็ง นั่นคือกษัตริย์เขาหนึ่งงอกขึ้นที่นี่เพื่อดาวิด

และตั้งดวงประทีปดวงหนึ่งสำหรับผู้ที่เราเจิมตั้งไว้

18เราจะทำให้ศัตรูของเขาสวมความอัปยศอดสูเป็นอาภรณ์

แต่มงกุฎบนศีรษะของเขาจะแวววับกระจ่างตา”

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.