สดุดี 130 TNCV - Nnwom 130 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 130

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากห้วงลึก
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสดับฟังเสียงของข้าพระองค์
ขอทรงเงี่ยพระกรรณ
รับฟังคำทูลวิงวอนขอความเมตตาของข้าพระองค์ด้วยเถิด

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า หากพระองค์ทรงบันทึกบาปทั้งหลายไว้
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ใดเล่าจะยืนหยัดอยู่ได้?
แต่เพราะพระองค์ทรงอภัยโทษ
พระองค์จึงทรงเป็นที่ยำเกรง

ข้าพเจ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเฝ้าคอย
และฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์
จิตวิญญาณของข้าพเจ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า
ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า
ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า

อิสราเอลเอ๋ย จงฝากความหวังไว้ที่
องค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะความรักมั่นคงอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า
การไถ่อันสมบูรณ์อยู่ที่พระองค์
พระองค์เองจะทรงไถ่อิสราเอล
จากบาปทั้งสิ้นของพวกเขา

Nkwa Asem

Nnwom 130

Mmoa mpaebɔ

1Awurade, mifi m’aba a abu nyinaa mu refrɛ wo. Tie me sufrɛ, O Awurade; tie me frɛ, na boa me!

Sɛ wubu yɛn bɔne ho nkontaa a, anka hena na obeguan atemmu? Nanso wode kyɛ yɛn nti na ɛma yetumi gyina w’abufuw ano no. Meretwɛn ahopere mu, apɛ Awurade mmoa, na mede me ho to n’asɛm so. Metwɛn Awurade ahopere so sen ɔwɛmfo a ɔretwɛn adekyee. Israel, fa wo ho to Awurade so efisɛ, ne dɔ wɔ hɔ daa, na bere biara wasiesie ne ho sɛ ɔbɛboa. Obegye ne nkurɔfo, Israelfo, afi bɔne nyinaa mu.