สดุดี 130 TNCV - Matej 130 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 130:1-8

สดุดี 130

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากห้วงลึก

2ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสดับฟังเสียงของข้าพระองค์

ขอทรงเงี่ยพระกรรณ

รับฟังคำทูลวิงวอนขอความเมตตาของข้าพระองค์ด้วยเถิด

3ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า หากพระองค์ทรงบันทึกบาปทั้งหลายไว้

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ใดเล่าจะยืนหยัดอยู่ได้?

4แต่เพราะพระองค์ทรงอภัยโทษ

พระองค์จึงทรงเป็นที่ยำเกรง

5ข้าพเจ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเฝ้าคอย

และฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์

6จิตวิญญาณของข้าพเจ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า

ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า

ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า

7อิสราเอลเอ๋ย จงฝากความหวังไว้ที่

องค์พระผู้เป็นเจ้า

เพราะความรักมั่นคงอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า

การไถ่อันสมบูรณ์อยู่ที่พระองค์

8พระองค์เองจะทรงไถ่อิสราเอล

จากบาปทั้งสิ้นของพวกเขา

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.