สดุดี 13 TNCV - Mateusza 13 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 13:1-6

สดุดี 13

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์ไปนานสักเท่าใด ตลอดกาลหรือ?

พระองค์จะทรงซ่อนพระพักตร์ไปจากข้าพระองค์อีกนานเท่าใดหนอ?

2ข้าพระองค์ต้องครุ่นคิดกลัดกลุ้ม

ต้องร้าวรานใจอยู่วันแล้ววันเล่าไปอีกนานเพียงใด?

ศัตรูจะชนะข้าพระองค์อีกนานสักเท่าใดหนอ?

3ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอโปรดทอดพระเนตรข้าพระองค์และทรงตอบ

ขอโปรดประทานความสว่างแก่ดวงตาของข้าพระองค์ หรือข้าพระองค์จะต้องหลับใหลอยู่ในความตาย

4และศัตรูของข้าพระองค์จะกล่าวว่า “เราชนะเขาแล้ว”

และปฏิปักษ์ของข้าพระองค์จะดีใจเมื่อข้าพระองค์ล้มลง

5แต่ข้าพระองค์วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์

จิตใจของข้าพระองค์ปีติยินดีในการช่วยให้รอดของพระองค์

6ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

เพราะพระองค์ทรงดีต่อข้าพเจ้า

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.