สดุดี 13 TNCV - Псалми 13 NSP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 13

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์ไปนานสักเท่าใด ตลอดกาลหรือ?
พระองค์จะทรงซ่อนพระพักตร์ไปจากข้าพระองค์อีกนานเท่าใดหนอ?
ข้าพระองค์ต้องครุ่นคิดกลัดกลุ้ม
ต้องร้าวรานใจอยู่วันแล้ววันเล่าไปอีกนานเพียงใด?
ศัตรูจะชนะข้าพระองค์อีกนานสักเท่าใดหนอ?

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอโปรดทอดพระเนตรข้าพระองค์และทรงตอบ
ขอโปรดประทานความสว่างแก่ดวงตาของข้าพระองค์ หรือข้าพระองค์จะต้องหลับใหลอยู่ในความตาย
และศัตรูของข้าพระองค์จะกล่าวว่า “เราชนะเขาแล้ว”
และปฏิปักษ์ของข้าพระองค์จะดีใจเมื่อข้าพระองค์ล้มลง

แต่ข้าพระองค์วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์
จิตใจของข้าพระองค์ปีติยินดีในการช่วยให้รอดของพระองค์
ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะพระองค์ทรงดีต่อข้าพเจ้า

New Serbian Translation

Псалми 13

Хоровођи. Псалам Давидов.

1Докле више, докле, о, Господе?
    Зар ћеш ме ти ваздан заборављати?
    Докле ћеш од мене своје лице крити?
Докле више да се питам у души,
    и сваки дан у срцу тугујем?
    Докле ће душманин да буде нада мном?

Погледај, услиши ме, Господе,
    Боже мој, очи ми просветли,
    да у сан смртни ја не утонем,
да не каже непријатељ:
    „Ја сам га надјачао“,
    и противници не ликују нада мном.

А ја ћу се у твоју милост уздати,
    твоме се спасењу у срцу радовати.
Певаћу Господу, јер ми је био добростив.