สดุดี 13 TNCV - 詩 篇 13 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 13

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์ไปนานสักเท่าใด ตลอดกาลหรือ?
พระองค์จะทรงซ่อนพระพักตร์ไปจากข้าพระองค์อีกนานเท่าใดหนอ?
ข้าพระองค์ต้องครุ่นคิดกลัดกลุ้ม
ต้องร้าวรานใจอยู่วันแล้ววันเล่าไปอีกนานเพียงใด?
ศัตรูจะชนะข้าพระองค์อีกนานสักเท่าใดหนอ?

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอโปรดทอดพระเนตรข้าพระองค์และทรงตอบ
ขอโปรดประทานความสว่างแก่ดวงตาของข้าพระองค์ หรือข้าพระองค์จะต้องหลับใหลอยู่ในความตาย
และศัตรูของข้าพระองค์จะกล่าวว่า “เราชนะเขาแล้ว”
และปฏิปักษ์ของข้าพระองค์จะดีใจเมื่อข้าพระองค์ล้มลง

แต่ข้าพระองค์วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์
จิตใจของข้าพระองค์ปีติยินดีในการช่วยให้รอดของพระองค์
ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะพระองค์ทรงดีต่อข้าพเจ้า

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 13

1( 大 卫 的 诗 , 交 与 伶 长 。 ) 耶 和 华 啊 , 你 忘 记 我 要 到 几 时 呢 ? 要 到 永 远 麽 ? 你 掩 面 不 顾 我 要 到 几 时 呢 ?

我 心 里 筹 算 , 终 日 愁 苦 , 要 到 几 时 呢 ? 我 的 仇 敌 升 高 压 制 我 , 要 到 几 时 呢 ?

耶 和 华 ─ 我 的 神 啊 , 求 你 看 顾 我 , 应 允 我 ! 使 我 眼 目 光 明 , 免 得 我 沉 睡 至 死 ;

免 得 我 的 仇 敌 说 : 我 胜 了 他 ; 免 得 我 的 敌 人 在 我 摇 动 的 时 候 喜 乐 。

但 我 倚 靠 你 的 慈 爱 ; 我 的 心 因 你 的 救 恩 快 乐 。

我 要 向 耶 和 华 歌 唱 , 因 他 用 厚 恩 待 我 。