สดุดี 13 TNCV - Заб 13 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 13

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์ไปนานสักเท่าใด ตลอดกาลหรือ?
พระองค์จะทรงซ่อนพระพักตร์ไปจากข้าพระองค์อีกนานเท่าใดหนอ?
ข้าพระองค์ต้องครุ่นคิดกลัดกลุ้ม
ต้องร้าวรานใจอยู่วันแล้ววันเล่าไปอีกนานเพียงใด?
ศัตรูจะชนะข้าพระองค์อีกนานสักเท่าใดหนอ?

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอโปรดทอดพระเนตรข้าพระองค์และทรงตอบ
ขอโปรดประทานความสว่างแก่ดวงตาของข้าพระองค์ หรือข้าพระองค์จะต้องหลับใหลอยู่ในความตาย
และศัตรูของข้าพระองค์จะกล่าวว่า “เราชนะเขาแล้ว”
และปฏิปักษ์ของข้าพระองค์จะดีใจเมื่อข้าพระองค์ล้มลง

แต่ข้าพระองค์วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์
จิตใจของข้าพระองค์ปีติยินดีในการช่วยให้รอดของพระองค์
ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะพระองค์ทรงดีต่อข้าพเจ้า

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 13

Говорят безумцы в сердце своём:
    «Нет Всевышнего».
Они развратились, гнусны их дела;
    нет делающего добро.

Вечный взирает с небес на людей,
    чтобы увидеть, есть ли понимающий,
    ищущий Всевышнего.
Все отвернулись от Всевышнего,
    все, как один, развратились;
нет делающего добро,
    нет ни одного.

Неужели не вразумятся делающие зло –
    те, кто поедает Мой народ, как хлеб,
    и Вечного не призывает?
Там их охватит страх,
    потому что Всевышний на стороне праведных.
Вы осмеяли надежды нищих,
    но прибежище их – Вечный.

Да придёт с Сиона спасение Исроилу!
    Когда Вечный восстановит Свой народ,
    пусть ликуют потомки Якуба и радуется Исроил!

Песнь 14

Песнь Довуда.