สดุดี 129 TNCV - Salmos 129 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 129

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1พวกเขาข่มเหงรังแกข้าพเจ้าอย่างหนักตั้งแต่วัยเยาว์
ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า
พวกเขาข่มเหงรังแกข้าพเจ้าอย่างหนักตั้งแต่วัยเยาว์
ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่ชนะข้าพเจ้า
พวกเขาทำนาบนหลังข้าพเจ้า
และฝากรอยไถไว้ยาว
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชอบธรรม
พระองค์ทรงตัดเชือกมัดของคนชั่วออก ปลดปล่อยข้าพเจ้าให้เป็นอิสระ

ขอให้ผู้ที่เกลียดชังศิโยน
ล่าถอยกลับไปด้วยความอับอาย
ขอให้พวกเขาเป็นเหมือนหญ้าบนหลังคา
ซึ่งเหี่ยวเฉาไปเมื่อยังไม่ทันโต
ซึ่งคนเก็บไม่แยแส
และคนมัดก็ยังเมิน
ขอให้ทุกคนที่ผ่านไปมาปฏิเสธที่จะอวยพรพวกเขาว่า
“ขอพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงมีแก่ท่าน
เราขออวยพรท่านในพระนามพระยาห์เวห์”

Nova Versão Internacional

Salmos 129

Salmo 129

Cântico de Peregrinação.

Muitas vezes me oprimiram
    desde a minha juventude;
que Israel o repita:
Muitas vezes me oprimiram
    desde a minha juventude,
mas jamais conseguiram vencer-me.
Passaram o arado em minhas costas
e fizeram longos sulcos.
O Senhor é justo!
Ele libertou-me das algemas dos ímpios.

Retrocedam envergonhados
    todos os que odeiam Sião.
Sejam como o capim do terraço,
    que seca antes de crescer,
que não enche as mãos do ceifeiro
    nem os braços daquele que faz os fardos.
E que ninguém que passa diga:
    “Seja sobre vocês a bênção do Senhor;
    nós os abençoamos em nome do Senhor!”