สดุดี 129 TNCV - Psalm 129 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 129

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1พวกเขาข่มเหงรังแกข้าพเจ้าอย่างหนักตั้งแต่วัยเยาว์
ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า
พวกเขาข่มเหงรังแกข้าพเจ้าอย่างหนักตั้งแต่วัยเยาว์
ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่ชนะข้าพเจ้า
พวกเขาทำนาบนหลังข้าพเจ้า
และฝากรอยไถไว้ยาว
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชอบธรรม
พระองค์ทรงตัดเชือกมัดของคนชั่วออก ปลดปล่อยข้าพเจ้าให้เป็นอิสระ

ขอให้ผู้ที่เกลียดชังศิโยน
ล่าถอยกลับไปด้วยความอับอาย
ขอให้พวกเขาเป็นเหมือนหญ้าบนหลังคา
ซึ่งเหี่ยวเฉาไปเมื่อยังไม่ทันโต
ซึ่งคนเก็บไม่แยแส
และคนมัดก็ยังเมิน
ขอให้ทุกคนที่ผ่านไปมาปฏิเสธที่จะอวยพรพวกเขาว่า
“ขอพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงมีแก่ท่าน
เราขออวยพรท่านในพระนามพระยาห์เวห์”

Amplified Bible

Psalm 129

Prayer for the Overthrow of Zion’s Enemies.

A Song of [a]Ascents.

1“Many times they have persecuted me (Israel) from my youth,”
Let Israel now say,

“Many times they have persecuted me from my youth,
Yet they have not prevailed against me.

“The [enemies, like] plowers plowed on my back;
They made their furrows [of suffering] long [in Israel].”

The Lord is righteous;
He has cut in two the [thick] cords of the wicked [which enslaved the people of Israel].


May all who hate Zion
Be put to shame and turned backward [in defeat].

Let them be like the grass on the housetops,
Which withers before it grows up,

With which the reaper does not fill his hand,
Nor the binder of sheaves his arms,

Nor do those who pass by say,
“The blessing of the Lord be upon you;
We bless you in the name of the Lord.”

Notas al pie

  1. Psalm 129:1 See Psalm 120 title note.