สดุดี 128 TNCV - Mateusza 128 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 128:1-6

สดุดี 128

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1ความสุขมีแก่ทุกคนที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า

ทุกคนที่ดำเนินในทางของพระองค์

2ท่านจะอิ่มหนำด้วยผลจากน้ำพักน้ำแรงของท่าน

พระพรและความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นของท่าน

3ภรรยาของท่านจะเป็นดั่งเถาองุ่นผลดกอยู่ในบ้าน

บุตรทั้งหลายของท่านจะเป็นดั่งหน่อมะกอกอยู่รอบโต๊ะของท่าน

4ผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า

ได้รับพระพรเช่นนี้แหละ

5ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่านจากศิโยน

ขอให้ท่านเห็นความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเยรูซาเล็ม

ทุกวันคืนในชีวิตของท่าน

6ขอให้ท่านอายุยืนอยู่ชื่นชมหลานๆ ของท่าน

สันติสุขจงมีแก่อิสราเอล

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.