สดุดี 128 TNCV - Nnwom 128 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 128

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1ความสุขมีแก่ทุกคนที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทุกคนที่ดำเนินในทางของพระองค์
ท่านจะอิ่มหนำด้วยผลจากน้ำพักน้ำแรงของท่าน
พระพรและความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นของท่าน
ภรรยาของท่านจะเป็นดั่งเถาองุ่นผลดกอยู่ในบ้าน
บุตรทั้งหลายของท่านจะเป็นดั่งหน่อมะกอกอยู่รอบโต๊ะของท่าน
ผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้รับพระพรเช่นนี้แหละ

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่านจากศิโยน
ขอให้ท่านเห็นความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเยรูซาเล็ม
ทุกวันคืนในชีวิตของท่าน
ขอให้ท่านอายุยืนอยู่ชื่นชมหลานๆ ของท่าน
สันติสุขจงมีแก่อิสราเอล

Nkwa Asem

Nnwom 128

Osetie ho akatua

1Nhyira nka wɔn a wotie Awurade na wodi n’ahyɛde so.

W’adwuma na ɛbɛma wo nea ehia wo; wo ho bɛtɔ wo, na woadi yiye. Wo yere bɛyɛ sɛ bobe a ɛwɔ wo fi na ɛsow bebree; na wo mma nso ayɛ sɛ dua a atwa wo pon ho ahyia.

Saa na wobehyira onipa a odi Awurade asɛm so no.

Awurade nhyira wo mfi Sion! Wubehu Yerusalem nkɔso wo nkwa nna mu! Wobɛtena ase ahu wo nenanom! Asomdwoe nka Israel.