สดุดี 128 TNCV - 詩篇 128 CCBT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 128

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1ความสุขมีแก่ทุกคนที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทุกคนที่ดำเนินในทางของพระองค์
ท่านจะอิ่มหนำด้วยผลจากน้ำพักน้ำแรงของท่าน
พระพรและความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นของท่าน
ภรรยาของท่านจะเป็นดั่งเถาองุ่นผลดกอยู่ในบ้าน
บุตรทั้งหลายของท่านจะเป็นดั่งหน่อมะกอกอยู่รอบโต๊ะของท่าน
ผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้รับพระพรเช่นนี้แหละ

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่านจากศิโยน
ขอให้ท่านเห็นความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเยรูซาเล็ม
ทุกวันคืนในชีวิตของท่าน
ขอให้ท่านอายุยืนอยู่ชื่นชมหลานๆ ของท่าน
สันติสุขจงมีแก่อิสราเอล

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 128

敬畏上帝者的福氣

上聖殿朝聖之詩。

1敬畏耶和華、遵行祂旨意的人有福了!
你必享受自己的勞動成果,
得到祝福,行事亨通。
你妻子在家中生養眾多,
像結實纍纍的葡萄樹,
你的桌子周圍坐滿了你的兒女,
如同橄欖樹苗。
這就是敬畏耶和華的人所蒙的福氣。
願耶和華從錫安山賜福給你!
願你一生一世都看見耶路撒冷興旺!
願你與兒孫同堂!
願平安臨到以色列!