สดุดี 126 TNCV - Псалтирь 126 NRT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 126

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำเหล่าเชลยกลับสู่ศิโยน[a]
เราก็เหมือนคนที่ฝันไป[b]
ปากของเราหัวเราะร่า
ลิ้นของเราขับขานบทเพลงแห่งความยินดี
และประชาชาติทั้งหลายพูดกันว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำการยิ่งใหญ่เพื่อพวกเขา”
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำการยิ่งใหญ่เพื่อเรา
เราจึงเปี่ยมล้นด้วยความยินดี

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดี[c]
อย่างสายธารในเนเกบ
บรรดาผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา
จะเก็บเกี่ยวด้วยบทเพลงแห่งความยินดี
บรรดาผู้ที่ออกไปหว่านเมล็ดพืช
ด้วยน้ำตา
จะแบกฟ่อนข้าวกลับมา
ด้วยบทเพลงแห่งความยินดี

Notas al pie

  1. 126:1 หรือเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ศิโยนกลับสู่สภาพดี
  2. 126:1 หรือเหมือนคนที่สุขภาพดีดังเดิม
  3. 126:4 หรือทรงนำเหล่าเชลยของเรากลับมา

New Russian Translation

Psalms 126

Псалом 126

1Песнь восхождения Соломона.

Если не Господь строит дом,

то напрасно трудятся его строители.

Если не Господь охраняет город,

то напрасно бодрствует страж.

2Напрасно вы встаете рано

и сидите допоздна,

тяжелым трудом добывая себе еду,

потому что возлюбленному Своему посылает Он сон[a].

3Дети – наследие от Господа,

и плод чрева – Его награда.

4Что стрелы в руке воина,

то сыновья, родившиеся у молодых.

5Блажен человек,

чей колчан наполнен ими.

Не постыдятся они,

когда будут говорить с неприятелями

в воротах города[b].

Notas al pie

  1. 126:2 Или: «ведь тем, кого любит, Он дает все необходимое даже во сне».
  2. 126:5 Ворота города были центром всей общественной жизни, в них проходили и судебные разбирательства.