สดุดี 126 TNCV - 詩 篇 126 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 126

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำเหล่าเชลยกลับสู่ศิโยน[a]
เราก็เหมือนคนที่ฝันไป[b]
ปากของเราหัวเราะร่า
ลิ้นของเราขับขานบทเพลงแห่งความยินดี
และประชาชาติทั้งหลายพูดกันว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำการยิ่งใหญ่เพื่อพวกเขา”
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำการยิ่งใหญ่เพื่อเรา
เราจึงเปี่ยมล้นด้วยความยินดี

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดี[c]
อย่างสายธารในเนเกบ
บรรดาผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา
จะเก็บเกี่ยวด้วยบทเพลงแห่งความยินดี
บรรดาผู้ที่ออกไปหว่านเมล็ดพืช
ด้วยน้ำตา
จะแบกฟ่อนข้าวกลับมา
ด้วยบทเพลงแห่งความยินดี

Notas al pie

  1. 126:1 หรือเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ศิโยนกลับสู่สภาพดี
  2. 126:1 หรือเหมือนคนที่สุขภาพดีดังเดิม
  3. 126:4 หรือทรงนำเหล่าเชลยของเรากลับมา

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 126

1( 上 行 之 诗 。 ) 当 耶 和 华 将 那 些 被 掳 的 带 回 锡 安 的 时 候 , 我 们 好 像 做 梦 的 人 。

我 们 满 口 喜 笑 、 满 舌 欢 呼 的 时 候 , 外 邦 中 就 有 人 说 : 耶 和 华 为 他 们 行 了 大 事 !

耶 和 华 果 然 为 我 们 行 了 大 事 , 我 们 就 欢 喜 。

耶 和 华 啊 , 求 你 使 我 们 被 掳 的 人 归 回 , 好 像 南 地 的 河 水 复 流 。

流 泪 撒 种 的 , 必 欢 呼 收 割 !

那 带 种 流 泪 出 去 的 , 必 要 欢 欢 乐 乐 地 带 禾 捆 回 来 !