สดุดี 125 TNCV - Mateusza 125 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 125:1-5

สดุดี 125

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1บรรดาผู้ที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นเช่นภูเขาศิโยน

ซึ่งไม่หวั่นไหว แต่ตั้งมั่นตลอดกาล

2ดั่งภูเขาทั้งหลายรายล้อมเยรูซาเล็ม

องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงโอบล้อมประชากรของพระองค์

ทั้งบัดนี้และสืบไปนิรันดร์

3คทาของคนชั่วจะไม่คงอยู่

เหนือแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนของคนชอบธรรม

มิฉะนั้นคนชอบธรรม

จะลงมือทำผิด

4ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงดีต่อผู้ที่ทำดี

ต่อผู้ที่มีจิตใจเที่ยงธรรม

5แต่ผู้ที่หันไปสู่ทางคดเคี้ยว

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเนรเทศเขาไปพร้อมกับคนทำชั่ว

สันติสุขจงมีแก่อิสราเอล

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.