สดุดี 125 TNCV - Псалтирь 125 NRT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 125

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1บรรดาผู้ที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นเช่นภูเขาศิโยน
ซึ่งไม่หวั่นไหว แต่ตั้งมั่นตลอดกาล
ดั่งภูเขาทั้งหลายรายล้อมเยรูซาเล็ม
องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงโอบล้อมประชากรของพระองค์
ทั้งบัดนี้และสืบไปนิรันดร์

คทาของคนชั่วจะไม่คงอยู่
เหนือแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนของคนชอบธรรม
มิฉะนั้นคนชอบธรรม
จะลงมือทำผิด

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงดีต่อผู้ที่ทำดี
ต่อผู้ที่มีจิตใจเที่ยงธรรม
แต่ผู้ที่หันไปสู่ทางคดเคี้ยว
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเนรเทศเขาไปพร้อมกับคนทำชั่ว

สันติสุขจงมีแก่อิสราเอล

New Russian Translation

Psalms 125

Псалом 125

1Песнь восхождения.

Когда вернул Господь пленных на Сион,

мы были как бы во сне.

2Тогда уста наши были наполнены смехом,

и язык наш – пением.

Тогда говорили народы:

«Великие дела сотворил для них Господь».

3Великие дела сотворил для нас Господь,

и мы радовались.

4Верни нам благополучие, Господи,

как реки в пустыне Негев.

5Сеявшие со слезами

будут пожинать с возгласами радости.

6С плачем несущий суму с семенами

с радостью возвратится,

неся свои снопы.