สดุดี 125 TNCV - 詩篇 125 CCBT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 125

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1บรรดาผู้ที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นเช่นภูเขาศิโยน
ซึ่งไม่หวั่นไหว แต่ตั้งมั่นตลอดกาล
ดั่งภูเขาทั้งหลายรายล้อมเยรูซาเล็ม
องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงโอบล้อมประชากรของพระองค์
ทั้งบัดนี้และสืบไปนิรันดร์

คทาของคนชั่วจะไม่คงอยู่
เหนือแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนของคนชอบธรรม
มิฉะนั้นคนชอบธรรม
จะลงมือทำผิด

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงดีต่อผู้ที่ทำดี
ต่อผู้ที่มีจิตใจเที่ยงธรรม
แต่ผู้ที่หันไปสู่ทางคดเคี้ยว
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเนรเทศเขาไปพร้อมกับคนทำชั่ว

สันติสุขจงมีแก่อิสราเอล

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 125

上帝保護祂的子民

上聖殿朝聖之詩。

1信靠耶和華的人就像錫安山永不動搖。
群山怎樣環繞耶路撒冷,
耶和華也怎樣保護祂的子民,
從現在直到永遠。
惡人必不能長久統治義人的土地,
免得義人也去行惡。
耶和華啊,求你善待行善的人,
善待心地正直的人。
耶和華必把那些偏行惡道的人與作惡的人一同趕走。
願平安臨到以色列。