สดุดี 125 TNCV - 诗篇 125 CCB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 125

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1บรรดาผู้ที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นเช่นภูเขาศิโยน
ซึ่งไม่หวั่นไหว แต่ตั้งมั่นตลอดกาล
ดั่งภูเขาทั้งหลายรายล้อมเยรูซาเล็ม
องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงโอบล้อมประชากรของพระองค์
ทั้งบัดนี้และสืบไปนิรันดร์

คทาของคนชั่วจะไม่คงอยู่
เหนือแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนของคนชอบธรรม
มิฉะนั้นคนชอบธรรม
จะลงมือทำผิด

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงดีต่อผู้ที่ทำดี
ต่อผู้ที่มีจิตใจเที่ยงธรรม
แต่ผู้ที่หันไปสู่ทางคดเคี้ยว
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเนรเทศเขาไปพร้อมกับคนทำชั่ว

สันติสุขจงมีแก่อิสราเอล

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 125

上帝保护祂的子民

上圣殿朝圣之诗。

1信靠耶和华的人就像锡安山永不动摇。
群山怎样环绕耶路撒冷,
耶和华也怎样保护祂的子民,
从现在直到永远。
恶人必不能长久统治义人的土地,
免得义人也去行恶。
耶和华啊,求你善待行善的人,
善待心地正直的人。
耶和华必把那些偏行恶道的人与作恶的人一同赶走。
愿平安临到以色列。