สดุดี 125 TNCV - Заб 125 CARSA

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 125

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1บรรดาผู้ที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นเช่นภูเขาศิโยน
ซึ่งไม่หวั่นไหว แต่ตั้งมั่นตลอดกาล
ดั่งภูเขาทั้งหลายรายล้อมเยรูซาเล็ม
องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงโอบล้อมประชากรของพระองค์
ทั้งบัดนี้และสืบไปนิรันดร์

คทาของคนชั่วจะไม่คงอยู่
เหนือแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนของคนชอบธรรม
มิฉะนั้นคนชอบธรรม
จะลงมือทำผิด

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงดีต่อผู้ที่ทำดี
ต่อผู้ที่มีจิตใจเที่ยงธรรม
แต่ผู้ที่หันไปสู่ทางคดเคี้ยว
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเนรเทศเขาไปพร้อมกับคนทำชั่ว

สันติสุขจงมีแก่อิสราเอล

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 125

1Когда Вечный вернул благополучие Сиону,
    мы были как бы во сне.
Тогда мы смеялись
    и пели радостные песни.
Тогда говорили народы:
    «Великие дела сотворил для них Вечный».
Великие дела сотворил для нас Вечный,
    и мы полны радости.

Верни нам благополучие, Вечный,
    как высохшие русла рек в пустыне Негев
    вновь наполняются водой.
Сеявшие со слезами
    будут пожинать с радостью.
С плачем несущий суму с семенами
    с радостью возвратится,
    неся свои снопы.

Песнь восхождения, Сулеймана.