สดุดี 124 TNCV - Salmos 124 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 124

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มของดาวิด)

1ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา
ก็ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า
หากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา
เมื่อคนมาโจมตีเรา
เมื่อโทสะเกรี้ยวกราดของศัตรูพลุ่งขึ้นต่อเรา
เราก็คงจะถูกเขากลืนทั้งเป็น
น้ำหลากคงท่วมมิดเรา
กระแสน้ำเชี่ยวคงซัดท่วมเรา
กระแสเชี่ยวกราก
คงซัดกวาดเราไปแล้ว

ขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ไม่ทรงยอมให้พวกเขากัดฉีกพวกเรา
เราหนีรอดมาได้เหมือนนก
พ้นจากกับดักของนายพราน
กับดักนั้นถูกหักทิ้ง
และเราก็หนีรอดมาได้
ความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

Nova Versão Internacional

Salmos 124

Salmo 124

Cântico de Peregrinação. Davídico.

Se o Senhor não estivesse do nosso lado;
    que Israel o repita:
Se o Senhor não estivesse do nosso lado
    quando os inimigos nos atacaram,
eles já nos teriam engolido vivos,
    quando se enfureceram contra nós;
as águas nos teriam arrastado
    e as torrentes nos teriam afogado;
sim, as águas violentas nos teriam afogado!

Bendito seja o Senhor,
    que não nos entregou para sermos dilacerados
    pelos dentes deles.
Como um pássaro escapamos
    da armadilha do caçador;
a armadilha foi quebrada,
    e nós escapamos.
O nosso socorro está no nome do Senhor,
    que fez os céus e a terra.