สดุดี 124 TNCV - Псалми 124 NSP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 124

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มของดาวิด)

1ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา
ก็ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า
หากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา
เมื่อคนมาโจมตีเรา
เมื่อโทสะเกรี้ยวกราดของศัตรูพลุ่งขึ้นต่อเรา
เราก็คงจะถูกเขากลืนทั้งเป็น
น้ำหลากคงท่วมมิดเรา
กระแสน้ำเชี่ยวคงซัดท่วมเรา
กระแสเชี่ยวกราก
คงซัดกวาดเราไปแล้ว

ขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ไม่ทรงยอมให้พวกเขากัดฉีกพวกเรา
เราหนีรอดมาได้เหมือนนก
พ้นจากกับดักของนายพราน
กับดักนั้นถูกหักทิ้ง
และเราก็หนีรอดมาได้
ความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

New Serbian Translation

Псалми 124

Песма поклоничка. Давидова.

1„Да Господ са нама није био“ –
    нек Израиљ каже –
„да Господ са нама није био,
    када су се људи на нас дигли;
тада би нас живе прогутали,
    кад су својим гневом успламтели на нас;
тада би нас бујице однеле,
    брзак би нам преплавио душе;
тада би нам махнитале воде
    преплавиле душе.

Господ нек је благословен
    што нас није ко плен дао њиховим зубима!
Душа се наша избавила
    као птица из ловчеве замке;
замка је пукла
    и ми смо се избавили.
Наша помоћ име је Господа,
    Саздатеља небеса и земље!“