สดุดี 124 TNCV - Psalms 124 NIVUK

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 124:1-8

สดุดี 124

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มของดาวิด)

1ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา

ก็ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า

2หากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา

เมื่อคนมาโจมตีเรา

3เมื่อโทสะเกรี้ยวกราดของศัตรูพลุ่งขึ้นต่อเรา

เราก็คงจะถูกเขากลืนทั้งเป็น

4น้ำหลากคงท่วมมิดเรา

กระแสน้ำเชี่ยวคงซัดท่วมเรา

5กระแสเชี่ยวกราก

คงซัดกวาดเราไปแล้ว

6ขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้ไม่ทรงยอมให้พวกเขากัดฉีกพวกเรา

7เราหนีรอดมาได้เหมือนนก

พ้นจากกับดักของนายพราน

กับดักนั้นถูกหักทิ้ง

และเราก็หนีรอดมาได้

8ความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์

ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

New International Version - UK

Psalms 124:1-8

Psalm 124

A song of ascents. Of David.

1If the Lord had not been on our side –

let Israel say –

2if the Lord had not been on our side

when people attacked us,

3they would have swallowed us alive

when their anger flared against us;

4the flood would have engulfed us,

the torrent would have swept over us,

5the raging waters

would have swept us away.

6Praise be to the Lord,

who has not let us be torn by their teeth.

7We have escaped like a bird

from the fowler’s snare;

the snare has been broken,

and we have escaped.

8Our help is in the name of the Lord,

the Maker of heaven and earth.