สดุดี 124 TNCV - Nnwom 124 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 124

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มของดาวิด)

1ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา
ก็ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า
หากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา
เมื่อคนมาโจมตีเรา
เมื่อโทสะเกรี้ยวกราดของศัตรูพลุ่งขึ้นต่อเรา
เราก็คงจะถูกเขากลืนทั้งเป็น
น้ำหลากคงท่วมมิดเรา
กระแสน้ำเชี่ยวคงซัดท่วมเรา
กระแสเชี่ยวกราก
คงซัดกวาดเราไปแล้ว

ขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ไม่ทรงยอมให้พวกเขากัดฉีกพวกเรา
เราหนีรอดมาได้เหมือนนก
พ้นจากกับดักของนายพราน
กับดักนั้นถูกหักทิ้ง
และเราก็หนีรอดมาได้
ความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

Nkwa Asem

Nnwom 124

Onyankopɔn bɔ ne nkurɔfo ho ban

1Sɛ Awurade nni yɛn afa a, anka yɛbɛyɛ dɛn? Bua, O Israel! “Sɛ Awurade nni yɛn afa na yɛn atamfo baa yɛn so no a, anka wɔn abufuhyew a etia yɛn no, wɔbɛmene yɛn anikann; na anka nsuyiri no bɛtwe yɛn akɔ na nsu no akata yɛn so ama ɔhweam a ano yɛ den no afa yɛn.”

Momma yɛnna Awurade a wamma yɛn atamfo ho kwan amma wɔansɛe yɛn no ase. Yɛaguan te sɛ anomaa a wafi ɔbɔmmɔfo afiri mu afi. Afiri no abubu ama yɛanya kwan afi mu.

Yɛn mmoa fi Awurade a ɔbɔɔ soro ne asase no nkyɛn.