สดุดี 124 TNCV - 시편 124 KLB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 124

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มของดาวิด)

1ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา
ก็ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า
หากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา
เมื่อคนมาโจมตีเรา
เมื่อโทสะเกรี้ยวกราดของศัตรูพลุ่งขึ้นต่อเรา
เราก็คงจะถูกเขากลืนทั้งเป็น
น้ำหลากคงท่วมมิดเรา
กระแสน้ำเชี่ยวคงซัดท่วมเรา
กระแสเชี่ยวกราก
คงซัดกวาดเราไปแล้ว

ขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ไม่ทรงยอมให้พวกเขากัดฉีกพวกเรา
เราหนีรอดมาได้เหมือนนก
พ้นจากกับดักของนายพราน
กับดักนั้นถูกหักทิ้ง
และเราก็หนีรอดมาได้
ความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

Korean Living Bible

시편 124

자기 백성을 지키시는 여호와

(다윗의 시. 성전에 올라가는 노래)

1만일 여호와께서
우리 편이 아니었다면
어떻게 되었겠느냐?
이스라엘아, 대답하라.
원수들이 우리를 공격했을 때
만일 여호와께서
우리 편이 아니었다면
그들의 무서운 분노가
우리를 산 채로 삼켰을 것이며
홍수가 우리를 휩쓸어 가고
물이 우리를 뒤덮었을 것이니
우리가 급류 속에
떠내려갔을 것이다.

우리를 원수들의 이빨에
씹히지 않게 하신
여호와께 감사하자.
우리 영혼이
새가 사냥꾼의 덫에서
벗어나는 것처럼 되었다.
덫이 끊어짐으로
우리가 벗어났으니
우리의 도움이 천지를 만드신
여호와에게서 오는구나.