สดุดี 124 TNCV - 詩篇 124 JLB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 124

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มของดาวิด)

1ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา
ก็ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า
หากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา
เมื่อคนมาโจมตีเรา
เมื่อโทสะเกรี้ยวกราดของศัตรูพลุ่งขึ้นต่อเรา
เราก็คงจะถูกเขากลืนทั้งเป็น
น้ำหลากคงท่วมมิดเรา
กระแสน้ำเชี่ยวคงซัดท่วมเรา
กระแสเชี่ยวกราก
คงซัดกวาดเราไปแล้ว

ขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ไม่ทรงยอมให้พวกเขากัดฉีกพวกเรา
เราหนีรอดมาได้เหมือนนก
พ้นจากกับดักของนายพราน
กับดักนั้นถูกหักทิ้ง
และเราก็หนีรอดมาได้
ความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

Japanese Living Bible

詩篇 124

1イスラエル中の人々は、次のことを知りなさい。
もし主が味方でなかったなら、
2-3 私たちは敵にいけにえとされ、
皆殺しの目に会っていたことでしょう。
4-5 その激しい怒りと思い上がりの洪水にのまれて、
おぼれていたことでしょう。

主のおかげで、敵のえじきにならずにすんだのです。
心から感謝しなさい。
猟師のしかけた網から逃げる鳥のように、
助かったのです。
網が裂けて、たちまち自由に
舞い上がることができたのです。
助けの手は、
天地をお造りになった主から伸べられます。