สดุดี 124 TNCV - 詩篇 124 CCBT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 124

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มของดาวิด)

1ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา
ก็ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า
หากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา
เมื่อคนมาโจมตีเรา
เมื่อโทสะเกรี้ยวกราดของศัตรูพลุ่งขึ้นต่อเรา
เราก็คงจะถูกเขากลืนทั้งเป็น
น้ำหลากคงท่วมมิดเรา
กระแสน้ำเชี่ยวคงซัดท่วมเรา
กระแสเชี่ยวกราก
คงซัดกวาดเราไปแล้ว

ขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ไม่ทรงยอมให้พวกเขากัดฉีกพวกเรา
เราหนีรอดมาได้เหมือนนก
พ้นจากกับดักของนายพราน
กับดักนั้นถูกหักทิ้ง
และเราก็หนีรอดมาได้
ความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 124

上帝保護祂的子民

大衛上聖殿朝聖之詩。

1以色列人要說:
若不是耶和華幫助我們,
若不是耶和華幫助我們,
仇敵起來攻擊我們、
向我們發怒的時候,
我們早已被他們生吞,
被狂濤淹沒,被洪流捲走,
被怒海吞噬。
耶和華當受稱頌!
祂沒有讓我們像獵物一樣被敵人撕咬。
我們像鳥一樣逃出了獵人的網羅。
網羅破裂,我們逃了出去。
我們的幫助來自創造天地的耶和華。