สดุดี 124 TNCV - Заб 124 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 124

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มของดาวิด)

1ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา
ก็ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า
หากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา
เมื่อคนมาโจมตีเรา
เมื่อโทสะเกรี้ยวกราดของศัตรูพลุ่งขึ้นต่อเรา
เราก็คงจะถูกเขากลืนทั้งเป็น
น้ำหลากคงท่วมมิดเรา
กระแสน้ำเชี่ยวคงซัดท่วมเรา
กระแสเชี่ยวกราก
คงซัดกวาดเราไปแล้ว

ขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ไม่ทรงยอมให้พวกเขากัดฉีกพวกเรา
เราหนีรอดมาได้เหมือนนก
พ้นจากกับดักของนายพราน
กับดักนั้นถูกหักทิ้ง
และเราก็หนีรอดมาได้
ความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 124

Те, кто надеется на Вечного, – как гора Сион:
    не поколеблются, пребудут вовеки.
Как горы окружают Иерусалим,
    так Вечный окружает Свой народ
    отныне и вовеки.

Не вечно власти нечестивых
    быть на земле, принадлежащей праведным,
иначе праведные, по их примеру,
    сами станут творить беззаконие.

Будь добр, Вечный, к добрым
    и правым в сердцах своих.
Но тех, кто следует кривыми путями,
    да отвергнет Вечный вместе со злодеями.

Мир Исроилу!

Песнь 125

Песнь восхождения.