สดุดี 124 TNCV - Забур 124 CARSA

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 124:1-8

สดุดี 124

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มของดาวิด)

1ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา

ก็ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า

2หากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา

เมื่อคนมาโจมตีเรา

3เมื่อโทสะเกรี้ยวกราดของศัตรูพลุ่งขึ้นต่อเรา

เราก็คงจะถูกเขากลืนทั้งเป็น

4น้ำหลากคงท่วมมิดเรา

กระแสน้ำเชี่ยวคงซัดท่วมเรา

5กระแสเชี่ยวกราก

คงซัดกวาดเราไปแล้ว

6ขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้ไม่ทรงยอมให้พวกเขากัดฉีกพวกเรา

7เราหนีรอดมาได้เหมือนนก

พ้นจากกับดักของนายพราน

กับดักนั้นถูกหักทิ้ง

และเราก็หนีรอดมาได้

8ความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์

ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Забур 124:1-5

Песнь 124

Песнь восхождения.

1Те, кто надеется на Вечного, – как гора Сион:

не поколеблются, пребудут вовеки.

2Как горы окружают Иерусалим,

так Вечный окружает Свой народ

отныне и вовеки.

3Не вечно власти нечестивых

быть на земле, принадлежащей праведным,

иначе праведные, по их примеру,

сами станут творить беззаконие.

4Будь добр, Вечный, к добрым

и правым в сердцах своих.

5Но тех, кто следует кривыми путями,

да отвергнет Вечный вместе со злодеями.

Мир Исраилу!