สดุดี 124 TNCV - Salme 124 BPH

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 124

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มของดาวิด)

1ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา
ก็ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า
หากองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา
เมื่อคนมาโจมตีเรา
เมื่อโทสะเกรี้ยวกราดของศัตรูพลุ่งขึ้นต่อเรา
เราก็คงจะถูกเขากลืนทั้งเป็น
น้ำหลากคงท่วมมิดเรา
กระแสน้ำเชี่ยวคงซัดท่วมเรา
กระแสเชี่ยวกราก
คงซัดกวาดเราไปแล้ว

ขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ไม่ทรงยอมให้พวกเขากัดฉีกพวกเรา
เราหนีรอดมาได้เหมือนนก
พ้นจากกับดักของนายพราน
กับดักนั้นถูกหักทิ้ง
และเราก็หนีรอดมาได้
ความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 124

Herren hjælper sit folk

1En valfartssang af David.

„Hvad hvis Herren ikke havde hjulpet os?
    Lad hele Israel svare.”

Hvis Herren ikke havde hjulpet os,
    da fjenderne gik til angreb,
havde de slugt os med hud og hår,
    for de nærede et bundløst had.
De ville have skyllet os fuldstændigt væk,
    som en flodbølge kom de imod os.
Det brusende vand
    ville have revet os bort fra de levendes land.
Men lovet være Herren,
    han lod dem ikke udslette os.
Vi var fanget som en fugl i en fælde,
    men Herren slap os fri.
Han åbnede fælden for os
    og reddede os fra den visse død.
Det var Herren, der kom os til hjælp,
    himlens og jordens Skaber.