สดุดี 123 TNCV - Псалми 123 NSP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 123

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1ข้าพระองค์เงยหน้าขึ้นดูพระองค์
พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์
ดั่งดวงตาของทาสมองดูมือนายของตน
ดั่งดวงตาสาวใช้เฝ้าดูมือนายหญิงของตน
ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายก็มุ่งมองพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย
ตราบจนพระองค์ทรงสำแดงพระกรุณาธิคุณแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด
เพราะเหล่าข้าพระองค์ได้ทนต่อการเหยียดหยามดูแคลนมามาก
ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทน
การหยามหยันจากคนหยิ่งผยอง
ทนการสบประมาทจากคนยโสโอหังมามากแล้ว

New Serbian Translation

Псалми 123

Песма поклоничка.

1Очи своје ја подижем теби,
    који седиш на небесима!
Гле, као што су очи слугу
    на рукама њихових газда;
као што су слушкињине очи
    на рукама њене газдарице;
тако су и наше очи
    на Господу Богу нашем,
    док се на нас не сажали.

Сажали се, о, Господе,
    сажали се на нас,
    јер презира смо сити!
Душа наша довољно је сита
    ругања бахатих
    и презира осионих људи!