สดุดี 123 TNCV - Nnwom 123 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 123

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1ข้าพระองค์เงยหน้าขึ้นดูพระองค์
พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์
ดั่งดวงตาของทาสมองดูมือนายของตน
ดั่งดวงตาสาวใช้เฝ้าดูมือนายหญิงของตน
ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายก็มุ่งมองพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย
ตราบจนพระองค์ทรงสำแดงพระกรุณาธิคุณแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด
เพราะเหล่าข้าพระองค์ได้ทนต่อการเหยียดหยามดูแคลนมามาก
ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทน
การหยามหยันจากคนหยิ่งผยอง
ทนการสบประมาทจากคนยโสโอหังมามากแล้ว

Nkwa Asem

Nnwom 123

Mmɔborɔhunu mpaebɔ

1Awurade, wo na mehwɛ wo, ɛne ɔsoro a wudi so hene no. Sɛnea akoa dan ne wura no, saa ara na afenaa dan n’awuraa; enti yɛbɛkɔ so ahwɛ wo, O Awurade, yɛn Nyankopɔn, kosi sɛ wubehu yɛn mmɔbɔ.

Hu yɛn mmɔbɔ, Awurade, hu yɛn mmɔbɔ; wɔagu yɛn anim ase ama aboro so. Adefo adi yɛn ho fɛw akyɛ dodo, na ahantanfo nso ahyɛ yɛn so akyɛ.