สดุดี 123 TNCV - Matej 123 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 123:1-4

สดุดี 123

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1ข้าพระองค์เงยหน้าขึ้นดูพระองค์

พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์

2ดั่งดวงตาของทาสมองดูมือนายของตน

ดั่งดวงตาสาวใช้เฝ้าดูมือนายหญิงของตน

ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายก็มุ่งมองพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย

ตราบจนพระองค์ทรงสำแดงพระกรุณาธิคุณแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

3ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด

เพราะเหล่าข้าพระองค์ได้ทนต่อการเหยียดหยามดูแคลนมามาก

4ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทน

การหยามหยันจากคนหยิ่งผยอง

ทนการสบประมาทจากคนยโสโอหังมามากแล้ว

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.