สดุดี 123 TNCV - 詩篇 123 CCBT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 123

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1ข้าพระองค์เงยหน้าขึ้นดูพระองค์
พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์
ดั่งดวงตาของทาสมองดูมือนายของตน
ดั่งดวงตาสาวใช้เฝ้าดูมือนายหญิงของตน
ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายก็มุ่งมองพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย
ตราบจนพระองค์ทรงสำแดงพระกรุณาธิคุณแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด
เพราะเหล่าข้าพระองค์ได้ทนต่อการเหยียดหยามดูแคลนมามาก
ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทน
การหยามหยันจากคนหยิ่งผยอง
ทนการสบประมาทจากคนยโสโอหังมามากแล้ว

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 123

祈求上帝憐憫

上聖殿朝聖之詩。

1在天上做王的耶和華啊!
我仰望你。
我們要仰望我們的上帝耶和華,
如同僕人仰望主人、婢女仰望主母,
一直到蒙祂憐憫。
耶和華啊,
求你憐憫我們,求你憐憫我們,
因為我們飽受鄙視。
我們飽受富足人的嘲弄、驕傲人的鄙視。