สดุดี 122 TNCV - 시편 122 KLB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 122

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าพเจ้ายินดี เมื่อมีผู้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า
“ให้เราไปยังพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้ากันเถิด”
เยรูซาเล็มเอ๋ย
เท้าของเรายืนอยู่ภายในประตูกำแพงของเจ้า

เยรูซาเล็มได้รับการสร้างขึ้นเป็นนคร
ซึ่งประสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนา
เป็นที่ซึ่งชนเผ่าต่างๆ ขึ้นมา
คือคนเผ่าต่างๆ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เพื่อสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์
ตามกฎเกณฑ์ที่ทรงวางไว้ให้อิสราเอล
บัลลังก์เพื่อการพิพากษาตั้งอยู่ที่นั่น
เป็นบัลลังก์แห่งราชวงศ์ดาวิด

จงอธิษฐานขอสันติภาพสำหรับเยรูซาเล็มว่า
“ขอให้ผู้ที่รักเจ้ามั่นคงปลอดภัย
ขอให้มีสันติภาพภายในกำแพงของเจ้า
และมีความปลอดภัยในปราสาทราชวัง”
เพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหายของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะกล่าวว่า “สันติภาพจงมีอยู่ในเจ้า”
เพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
ข้าพเจ้าจะเสาะหาความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เจ้า

Korean Living Bible

시편 122

예루살렘의 평화

(다윗의 시. 성전에 올라가는 노래)

1사람들이 나에게,
“여호와의 집으로 올라가자!” 하고 말할 때
나는 기뻐하였다.
예루살렘아, 우리 발이
네 성문 안에 들어섰구나.

예루살렘은
조밀한 도시같이 건설되었다.
이스라엘 지파들이
여호와의 이름을 찬양하려고
규정대로 그리 올라가는구나.
그 곳에 백성을 다스릴
보좌가 섰으니
곧 다윗 집안의 왕좌이다.
예루살렘의 평화를 위해 기도하라.
예루살렘을 사랑하는 자는
다 번영하리라.
예루살렘아,
네 성 안이 평안하고
네 궁전이 안전하기를 원하노라.
내 형제들과 친구들을 위해서
내가 네 안에
평화가 있기를 바라노라.
여호와 우리 하나님의 집을 위해서
내가 너의 번영을 기원하리라.