สดุดี 122 TNCV - Matej 122 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 122:1-9

สดุดี 122

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าพเจ้ายินดี เมื่อมีผู้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า

“ให้เราไปยังพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้ากันเถิด”

2เยรูซาเล็มเอ๋ย

เท้าของเรายืนอยู่ภายในประตูกำแพงของเจ้า

3เยรูซาเล็มได้รับการสร้างขึ้นเป็นนคร

ซึ่งประสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนา

4เป็นที่ซึ่งชนเผ่าต่างๆ ขึ้นมา

คือคนเผ่าต่างๆ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เพื่อสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์

ตามกฎเกณฑ์ที่ทรงวางไว้ให้อิสราเอล

5บัลลังก์เพื่อการพิพากษาตั้งอยู่ที่นั่น

เป็นบัลลังก์แห่งราชวงศ์ดาวิด

6จงอธิษฐานขอสันติภาพสำหรับเยรูซาเล็มว่า

“ขอให้ผู้ที่รักเจ้ามั่นคงปลอดภัย

7ขอให้มีสันติภาพภายในกำแพงของเจ้า

และมีความปลอดภัยในปราสาทราชวัง”

8เพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหายของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะกล่าวว่า “สันติภาพจงมีอยู่ในเจ้า”

9เพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา

ข้าพเจ้าจะเสาะหาความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เจ้า

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.