สดุดี 122 TNCV - Psaumes 122 BDS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 122

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าพเจ้ายินดี เมื่อมีผู้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า
“ให้เราไปยังพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้ากันเถิด”
เยรูซาเล็มเอ๋ย
เท้าของเรายืนอยู่ภายในประตูกำแพงของเจ้า

เยรูซาเล็มได้รับการสร้างขึ้นเป็นนคร
ซึ่งประสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนา
เป็นที่ซึ่งชนเผ่าต่างๆ ขึ้นมา
คือคนเผ่าต่างๆ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เพื่อสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์
ตามกฎเกณฑ์ที่ทรงวางไว้ให้อิสราเอล
บัลลังก์เพื่อการพิพากษาตั้งอยู่ที่นั่น
เป็นบัลลังก์แห่งราชวงศ์ดาวิด

จงอธิษฐานขอสันติภาพสำหรับเยรูซาเล็มว่า
“ขอให้ผู้ที่รักเจ้ามั่นคงปลอดภัย
ขอให้มีสันติภาพภายในกำแพงของเจ้า
และมีความปลอดภัยในปราสาทราชวัง”
เพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหายของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะกล่าวว่า “สันติภาพจงมีอยู่ในเจ้า”
เพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
ข้าพเจ้าจะเสาะหาความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เจ้า

La Bible du Semeur

Psaumes 122

Priez pour la paix de Jérusalem

1Cantique pour la route vers la demeure de l’Eternel[a]. De David.

Je suis dans la joie lorsque l’on me dit:
«Nous allons monter à la demeure de l’Eternel.»
Voici que nos pas s’arrêtent
à tes portes, ô Jérusalem!
O Jérusalem, cité bien bâtie,
formant un tout bien uni!
C’est là qu’affluent les tribus, les tribus de l’Eternel
– c’est la loi en Israël –
pour y louer l’Eternel[b].
C’est là que sont établis les trônes[c] pour ceux qui exercent la justice,
les trônes pour les descendants de David.

Priez pour la paix de Jérusalem:
oui, que ceux qui t’aiment, ô Jérusalem, vivent en sécurité!
Que la paix soit dans tes murs
et que la sécurité règne en tes palais!
Pour mes frères, mes amis,
je me plais à dire: «La paix soit chez toi!»
Pour l’amour du temple de l’Eternel notre Dieu,
je souhaite ton bien.

Notas al pie

  1. 122.1 Voir note 120.1.
  2. 122.4 Voir Dt 16.16-17.
  3. 122.5 Au début et à la fin du verset, il pourrait s’agir des mêmes trônes et donc d’une seule classe de personnes: les descendants de David.