สดุดี 121 TNCV - Matej 121 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 121:1-8

สดุดี 121

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1ข้าพเจ้าเงยหน้าดูเนินเขาทั้งหลาย

ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหน?

2ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

3พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เท้าของท่านลื่นไถล

พระองค์ผู้ทรงพิทักษ์รักษาท่านจะไม่เคลิ้มไป

4แน่ทีเดียว พระองค์ผู้ทรงพิทักษ์รักษาอิสราเอล

จะไม่เคลิ้มหรือหลับไป

5องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิทักษ์รักษาท่าน

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของท่าน

6ดวงอาทิตย์จะไม่ทำร้ายท่านในเวลากลางวัน

และดวงจันทร์จะไม่ทำร้ายท่านในเวลากลางคืน

7องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิทักษ์รักษาท่านให้พ้นจากภยันตรายทั้งปวง

พระองค์จะทรงพิทักษ์รักษาชีวิตของท่าน

8องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิทักษ์รักษาการไปมาของท่าน

ทั้งบัดนี้และสืบไปเป็นนิตย์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.