สดุดี 120 TNCV - Psalms 120 NIV

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 120:1-7

สดุดี 120

(บทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม)

1ยามทุกข์ใจ ข้าพเจ้าทูลวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้า

และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า

2ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์

จากริมฝีปากที่โกหกและจากลิ้นที่หลอกลวง

3นี่แน่ะลิ้นโป้ปด

พระองค์จะทรงจัดการกับเจ้าอย่างไร?

และพระองค์จะทรงทำอะไรมากยิ่งกว่านั้น?

4พระองค์จะทรงลงโทษเจ้าด้วยลูกศรคมกริบของนักรบ

ด้วยถ่านไม้ซากอันลุกโชน

5วิบัติแก่ข้าพเจ้าที่มาอาศัยในเมเชค

มาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเต็นท์ของเคดาร์!

6ข้าพเจ้ามาพำนักอยู่ท่ามกลางผู้คน

ที่เกลียดชังสันติภาพนานเกินไปแล้ว

7ข้าพเจ้าเป็นคนใฝ่สันติ

แต่พอข้าพเจ้าเอ่ยปาก พวกเขาก็มุ่งทำศึกสงคราม

New International Version

Psalms 120:1-7

Psalm 120

A song of ascents.

1I call on the Lord in my distress,

and he answers me.

2Save me, Lord,

from lying lips

and from deceitful tongues.

3What will he do to you,

and what more besides,

you deceitful tongue?

4He will punish you with a warrior’s sharp arrows,

with burning coals of the broom bush.

5Woe to me that I dwell in Meshek,

that I live among the tents of Kedar!

6Too long have I lived

among those who hate peace.

7I am for peace;

but when I speak, they are for war.