สดุดี 12 TNCV - Mateusza 12 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 12:1-8

สดุดี 12

(ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองเชมินิท12:0 หัวเรื่องสดุดี 12 คงจะเป็นศัพท์ทางดนตรี สดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงช่วยด้วย เพราะไม่มีใครที่ซื่อสัตย์อีกแล้ว

คนที่จงรักภักดีสูญไปจากหมู่มนุษย์แล้ว

2ทุกคนโกหกเพื่อนบ้านของเขา

พวกเขาประจบสอพลอด้วยริมฝีปากของพวกเขา

แต่กักเก็บความหลอกลวงอยู่ในใจของพวกเขา

3ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้ทุกริมฝีปากที่ประจบสอพลอเงียบไป

และทุกลิ้นที่อวดดี

4ชึ่งกล่าวว่า “เราจะเอาชนะด้วยลิ้นของเรา

ริมฝีปากของเราเองจะปกป้องเรา12:4 หรือเราเป็นเจ้าของริมฝีปากของเรา ใครจะมาเป็นนายของเรา?”

5องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะลุกขึ้น

เพราะเห็นแก่คนยากจนที่ถูกรีดไถและเห็นแก่คนยากไร้ที่โอดครวญ

เราจะปกป้องพวกเขาจากคนที่ประทุษร้าย”

6และพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่มีข้อบกพร่อง

ดั่งเงินที่ถลุงให้บริสุทธิ์ในเบ้าหลอม

ดั่งทอง12:6 ฉบับ MT. ว่าแผ่นดินโลกที่หลอมเจ็ดครั้ง

7ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงคุ้มครองคนยากไร้ให้ปลอดภัย

และปกป้องข้าพระองค์ทั้งหลายจากคนชั่วตลอดไป

8คนชั่วเพ่นพ่านอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง

เมื่อความชั่วช้าเลวทรามเป็นที่ยกย่องในหมู่มนุษย์

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.