สดุดี 118 TNCV - Mateusza 118 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 118:1-29

สดุดี 118

1จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดี

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

2ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า

“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์”

3ให้พงศ์พันธุ์ของอาโรนกล่าวเถิดว่า

“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์”

4ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวเถิดว่า

“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์”

5ในยามทุกข์ยากข้าพเจ้าร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า

และพระองค์ทรงตอบโดยปลดปล่อยข้าพเจ้าให้เป็นไท

6องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว

มนุษย์จะทำอะไรข้าพเจ้าได้เล่า?

7องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะมองดูศัตรูอย่างผู้ชนะ

8การลี้ภัยในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ก็ดีกว่าการวางใจในมนุษย์

9การลี้ภัยในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ก็ดีกว่าการวางใจในเจ้านาย

10ประชาชาติทั้งปวงรุมล้อมข้าพเจ้า

แต่ในพระนามของพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขาให้สิ้น

11พวกเขาล้อมข้าพเจ้าไว้ทุกด้าน

แต่ในพระนามของพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขาให้สิ้น

12พวกเขารายล้อมข้าพเจ้าเหมือนฝูงผึ้ง

แต่เขามอดดับลงอย่างรวดเร็วเหมือนไฟไหม้หนาม

ในพระนามของพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขาให้สิ้น

13ข้าพเจ้าถูกรุมกระหน่ำจะล้มลงอยู่แล้ว

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้า

14องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังและเป็นบทเพลงของข้าพเจ้า

พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า

15เสียงโห่ร้องยินดีและเสียงไชโย

ดังก้องในเต็นท์ของคนชอบธรรม

ว่า “พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้กระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่!

16พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าชูขึ้นสูง

พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้กระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่!”

17ข้าพเจ้าจะไม่ตาย แต่มีชีวิตอยู่

และจะประกาศพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า

18องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนัก

แต่ไม่ได้ทรงมอบข้าพเจ้าให้แก่ความตาย

19จงเปิดประตูแห่งความชอบธรรมให้ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะเข้าไปและถวายคำขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า

20นี่คือประตูขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้ชอบธรรมจะเข้าไปทางประตูนี้

21ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์

พระองค์ทรงมาเป็นความรอดของข้าพระองค์

22ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทิ้งแล้ว

บัดนี้กลับกลายเป็นศิลามุมเอก

23องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำการนี้

เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในสายตาของเรา

24นี่คือวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง

ให้เราชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์

25ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอด

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดประทาน ความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

26สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามของพระยาห์เวห์

ข้าพระองค์ทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์118:26 ในภาษาฮีบรูคำนี้เป็นพหูพจน์ จากพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

27พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า

พระองค์ทรงให้ความสว่างของพระองค์ส่องเหนือเรา

ให้เราถือกิ่งไม้ร่วมขบวนเฉลิมฉลอง

ไปถึง118:27 หรือมัดเครื่องบูชาเฉลิมฉลองด้วยเชือก / และนำไปถึงเชิงงอนของแท่นบูชา

28พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์

ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์

ข้าพระองค์จะเทิดทูนพระองค์

29จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงแสนดี

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.