สดุดี 118 TNCV - Nnwom 118 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 118

1จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า
“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์”
ให้พงศ์พันธุ์ของอาโรนกล่าวเถิดว่า
“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์”
ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวเถิดว่า
“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์”

ในยามทุกข์ยากข้าพเจ้าร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระองค์ทรงตอบโดยปลดปล่อยข้าพเจ้าให้เป็นไท
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว
มนุษย์จะทำอะไรข้าพเจ้าได้เล่า?
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะมองดูศัตรูอย่างผู้ชนะ

การลี้ภัยในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ก็ดีกว่าการวางใจในมนุษย์
การลี้ภัยในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ก็ดีกว่าการวางใจในเจ้านาย
10 ประชาชาติทั้งปวงรุมล้อมข้าพเจ้า
แต่ในพระนามของพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขาให้สิ้น
11 พวกเขาล้อมข้าพเจ้าไว้ทุกด้าน
แต่ในพระนามของพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขาให้สิ้น
12 พวกเขารายล้อมข้าพเจ้าเหมือนฝูงผึ้ง
แต่เขามอดดับลงอย่างรวดเร็วเหมือนไฟไหม้หนาม
ในพระนามของพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขาให้สิ้น
13 ข้าพเจ้าถูกรุมกระหน่ำจะล้มลงอยู่แล้ว
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้า
14 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังและเป็นบทเพลงของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า

15 เสียงโห่ร้องยินดีและเสียงไชโย
ดังก้องในเต็นท์ของคนชอบธรรม
ว่า “พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้กระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่!
16 พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าชูขึ้นสูง
พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้กระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่!”
17 ข้าพเจ้าจะไม่ตาย แต่มีชีวิตอยู่
และจะประกาศพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า
18 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนัก
แต่ไม่ได้ทรงมอบข้าพเจ้าให้แก่ความตาย
19 จงเปิดประตูแห่งความชอบธรรมให้ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะเข้าไปและถวายคำขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า
20 นี่คือประตูขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ชอบธรรมจะเข้าไปทางประตูนี้
21 ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์
พระองค์ทรงมาเป็นความรอดของข้าพระองค์

22 ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทิ้งแล้ว
บัดนี้กลับกลายเป็นศิลามุมเอก
23 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำการนี้
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในสายตาของเรา
24 นี่คือวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง
ให้เราชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์

25 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอด
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดประทาน ความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

26 สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามของพระยาห์เวห์
ข้าพระองค์ทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์[a] จากพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า
27 พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า
พระองค์ทรงให้ความสว่างของพระองค์ส่องเหนือเรา
ให้เราถือกิ่งไม้ร่วมขบวนเฉลิมฉลอง
ไปถึง[b]เชิงงอนของแท่นบูชา

28 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะเทิดทูนพระองค์

29 จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงแสนดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

Notas al pie

  1. 118:26 ในภาษาฮีบรูคำนี้เป็นพหูพจน์
  2. 118:27 หรือมัดเครื่องบูชาเฉลิมฉลองด้วยเชือก / และนำไปถึง

Nkwa Asem

Nnwom 118

Nkonimdi ho mpaebɔ

1Da Awurade ase efisɛ, oye na n’adɔe nso wɔ hɔ daa.

Nnipa a wɔwɔ Israel nyinaa nka se, “N’adɔe wɔ hɔ daa.” Onyankopɔn asɔfo nyinaa nka se, “N’adɔe wɔ hɔ daa.” Wɔn a wɔsom no nyinaa nka se, “N’dɔe wɔ hɔ daa.”

M’amanehunu mu, mefrɛɛ Awurade; ogyee me so ma medee me ho. Awurade ne me wɔ hɔ enti minsuro biribiara. Dɛn na obi betumi ayɛ me? Awurade na ɔboa me na mɛhwɛ sɛ wobedi m’atamfo so.

Awurade mu ahotoso ye sen nnipa mu ahotoso. Awurade mu ahotoso ye sen mpanyimfo mu ahotoso.

10 Atamfo pii twaa me ho hyiae, nanso Awurade tumi nti, mesɛee wɔn nyinaa. 11 Baabiara na wɔatwa me ho ahyia nanso Awurade tumi nti, mesɛee wɔn nyinaa. 12 Wɔbɛkyere guu me so sɛ nnowa nanso wɔhyewee ntɛm so sɛnea ogya atɔ nsɔe mu; Awurade tumi nti, mesɛee wɔn. 13 Wɔbaa me so ahoɔden so a na wɔredi me so nanso Awurade boaa me. 14 Awurade maa me tumi ne ahoɔden; wagye me nkwa. 15 Muntie sɛ Onyankopɔn nkurɔfo a wɔwɔ ne ntamadan mu reteɛm anigye ne nkonimdi so se, “Awurade ahoɔden tumi no na ayɛ. 16 Ne tumi abrɛ yɛn nkonim, n’ahoɔden tumi wɔ ɔko mu no!” 17 Merenwu; mmom mɛtena ase na mapae mu aka nea Awurade ayɛ. 18 Watwe m’aso dennen de, nanso wamma manwu.

19 Bue Fie hɔ pon ma me, na mɛkɔ mu akɔda Awurade ase. 20 Awurade pon ni; atreneefo nko ara na wotumi ba mu. 21 Mekamfo wo, Awurade, efisɛ, wotee me nka, efisɛ, woama me nkonimdi.

22 Ɔbo a adansifo poe sɛ ɛho nni mfaso no, na ɛho baa mfaso koraa. 23 Awurade na ɔyɛɛ eyi. Ɛyɛ nwonwa aniso! 24 Ɛnnɛ yɛ Awurade nkonim da. Momma yɛn ani nnye. Momma yenni da no. 25 Gye yɛn nkwa, Awurade, gye yɛn nkwa! Ma yenni nkonim, O Awurade! 26 Awurade nhyira obiara a ɔba Awurade din mu. Yehyira mo fi Awurade fi.

27 Awurade yɛ Onyankopɔn. Wayɛ yɛn adɔe. Nnubaa kitakita mo yi, mumfiti afahyɛ no ase na muntwa afɔremuka no ho nhyia. 28 Woyɛ me Nyankopɔn na meda wo ase. Mɛpae mu maka wo kɛseyɛ. 29 Da Awurade ase efisɛ, oye na n’adɔe wɔ hɔ daa.