สดุดี 118 TNCV - Psalm 118 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 118

1จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า
“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์”
ให้พงศ์พันธุ์ของอาโรนกล่าวเถิดว่า
“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์”
ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวเถิดว่า
“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์”

ในยามทุกข์ยากข้าพเจ้าร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระองค์ทรงตอบโดยปลดปล่อยข้าพเจ้าให้เป็นไท
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว
มนุษย์จะทำอะไรข้าพเจ้าได้เล่า?
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะมองดูศัตรูอย่างผู้ชนะ

การลี้ภัยในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ก็ดีกว่าการวางใจในมนุษย์
การลี้ภัยในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ก็ดีกว่าการวางใจในเจ้านาย
10 ประชาชาติทั้งปวงรุมล้อมข้าพเจ้า
แต่ในพระนามของพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขาให้สิ้น
11 พวกเขาล้อมข้าพเจ้าไว้ทุกด้าน
แต่ในพระนามของพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขาให้สิ้น
12 พวกเขารายล้อมข้าพเจ้าเหมือนฝูงผึ้ง
แต่เขามอดดับลงอย่างรวดเร็วเหมือนไฟไหม้หนาม
ในพระนามของพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขาให้สิ้น
13 ข้าพเจ้าถูกรุมกระหน่ำจะล้มลงอยู่แล้ว
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้า
14 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังและเป็นบทเพลงของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า

15 เสียงโห่ร้องยินดีและเสียงไชโย
ดังก้องในเต็นท์ของคนชอบธรรม
ว่า “พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้กระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่!
16 พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าชูขึ้นสูง
พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้กระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่!”
17 ข้าพเจ้าจะไม่ตาย แต่มีชีวิตอยู่
และจะประกาศพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า
18 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนัก
แต่ไม่ได้ทรงมอบข้าพเจ้าให้แก่ความตาย
19 จงเปิดประตูแห่งความชอบธรรมให้ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะเข้าไปและถวายคำขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า
20 นี่คือประตูขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ชอบธรรมจะเข้าไปทางประตูนี้
21 ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์
พระองค์ทรงมาเป็นความรอดของข้าพระองค์

22 ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทิ้งแล้ว
บัดนี้กลับกลายเป็นศิลามุมเอก
23 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำการนี้
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในสายตาของเรา
24 นี่คือวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง
ให้เราชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์

25 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอด
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดประทาน ความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

26 สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามของพระยาห์เวห์
ข้าพระองค์ทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์[a] จากพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า
27 พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า
พระองค์ทรงให้ความสว่างของพระองค์ส่องเหนือเรา
ให้เราถือกิ่งไม้ร่วมขบวนเฉลิมฉลอง
ไปถึง[b]เชิงงอนของแท่นบูชา

28 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะเทิดทูนพระองค์

29 จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงแสนดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

Notas al pie

  1. 118:26 ในภาษาฮีบรูคำนี้เป็นพหูพจน์
  2. 118:27 หรือมัดเครื่องบูชาเฉลิมฉลองด้วยเชือก / และนำไปถึง

Amplified Bible

Psalm 118

Thanksgiving for the Lord’s Saving Goodness.

1O give thanks to the Lord, for He is good;
For His lovingkindness endures forever.

Oh let Israel say,
“His lovingkindness endures forever.”

Oh let the house of Aaron say,
“His lovingkindness endures forever.”

Oh let those who [reverently] fear the Lord, say,
“His lovingkindness endures forever.”


Out of my distress I called on the Lord;
The Lord answered me and set me free.

The Lord is on my side; I will not fear.
What can [mere] man do to me?

The Lord is on my side, He is among those who help me;
Therefore I will look [in triumph] on those who hate me.

It is better to take refuge in the Lord
Than to trust in man.

It is better to take refuge in the Lord
Than to trust in princes.

10 
All nations encompassed me;
In the name of the Lord I will surely cut them off.
11 
They encompassed me, yes, they surrounded me [on every side];
In the name of the Lord I will cut them off.
12 
They swarmed around me like bees;
They flare up and are extinguished like a fire of thorns;
In the name of the Lord I will surely cut them off.
13 
You [my enemy] pushed me violently so that I was falling,
But the Lord helped me.
14 
The Lord is my strength and song,
And He has become my salvation.

15 
The sound of joyful shouting and salvation is in the tents of the righteous:
The right hand of the Lord does valiantly.
16 
The right hand of the Lord is exalted;
The right hand of the Lord does valiantly.
17 
I will not die, but live,
And declare the works and recount the illustrious acts of the Lord.
18 
The Lord has disciplined me severely,
But He has not given me over to death.

19 
Open to me the [temple] gates of righteousness;
I shall enter through them, I shall give thanks to the Lord.
20 
This is the gate of the Lord;
The righteous will enter through it.
21 
I will give thanks to You, for You have heard and answered me;
And You have become my salvation [my Rescuer, my Savior].

22 
The stone which the builders rejected
Has become the [a]chief corner stone.
23 
This is from the Lord and is His doing;
It is marvelous in our eyes.
24 
This [day in which God has saved me] is the day which the Lord has made;
Let us rejoice and be glad in it.
25 
O Lord, save now, we beseech You;
O Lord, we beseech You, send now prosperity and give us success!
26 
Blessed is the one who comes in the name of the Lord;
We have blessed you from the house of the Lord [you who come into His sanctuary under His guardianship].
27 
The Lord is God, and He has given us light [illuminating us with His grace and freedom and joy].
Bind the festival sacrifices with [b]cords to the horns of the altar.
28 
You are my God, and I give thanks to You;
[You are] my God, I extol You.
29 
O give thanks to the Lord, for He is good;
For His lovingkindness endures forever.

Notas al pie

  1. Psalm 118:22 This refers either to the prominent stone at the top of a corner tower, or perhaps more likely to the stone at the foundation of a corner, the first stone laid for a structure (cf Eph 2:20). The special significance of the latter is that the shape of its sides determined how the walls were laid out. The verse refers prophetically to Jesus the Messiah (see Matt 21:42 etc.), but the ancient rabbis interpreted it as a reference to David, who started as a humble shepherd, not the background one would expect for a king. Some prophetic passages refer to an event in the past that is a precursor or foreshadowing of the future prophetic event.
  2. Psalm 118:27 Lit branches. In Jewish tradition this is interpreted as a ritual for the Feast of Booths. The term “festival” is understood as a reference to the lulav, several branches bound together and later placed against the altar so that they reach to the top of the horns and bend over the altar.