สดุดี 117 TNCV - Matej 117 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 117:1-2

สดุดี 117

1ปวงประชาชาติเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า เถิด

ชนชาติทั้งสิ้นเอ๋ย จงยกย่องเทิดทูนพระองค์

2เพราะความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรานั้นใหญ่หลวงนัก

และความซื่อสัตย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่เป็นนิตย์

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า117:2 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.