สดุดี 116 TNCV - Psalm 116 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 116

1ข้าพเจ้ารักองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงได้ยินเสียงของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงได้ยินคำร้องทูลขอความเมตตาของข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ทรงเอียงพระกรรณมาฟัง
ข้าพเจ้าจึงจะทูลพระองค์ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่

บ่วงความตายมัดข้าพเจ้าไว้
ความทุกข์ทรมานแห่งหลุมฝังศพรุมเร้าข้าพเจ้าอยู่
ความเดือดร้อนและความโศกเศร้าท่วมท้นข้าพเจ้า
แล้วข้าพเจ้าก็ร้องออกพระนามพระยาห์เวห์ว่า
“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วย!”

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระคุณและชอบธรรม
พระเจ้าของเราทรงเปี่ยมด้วยความเอ็นดูสงสาร
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองคนซื่อ
เมื่อข้าพเจ้าตกต่ำ พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้า

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงพักสงบอีกครั้งเถิด
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีต่อเจ้าเสมอมา

เพราะพระองค์ได้ทรงปลดปล่อยจิตวิญญาณของข้าพระองค์จากความตาย
ทรงปกป้องดวงตาของข้าพระองค์จากหยาดน้ำตา
ทรงปกป้องเท้าของข้าพระองค์ไม่ให้สะดุดล้ม
เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
ในดินแดนของผู้มีชีวิตอยู่

10 ข้าพเจ้ายังเชื่อ แม้ข้าพเจ้ากล่าวว่า
“ข้าพเจ้าทุกข์ระทมยิ่งนัก”
11 แม้ในยามท้อแท้ ข้าพเจ้ากล่าวว่า
“ทุกคนโกหก”

12 ข้าพเจ้าจะตอบแทนองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร
ให้สมกับที่ทรงดีต่อข้าพเจ้าถึงเพียงนี้?

13 ข้าพเจ้าจะชูถ้วยแห่งความรอด
และร้องทูลออกพระนามพระยาห์เวห์
14 ข้าพเจ้าจะทำตามที่ได้ถวายปฏิญาณไว้ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
ต่อหน้ามวลประชากรของพระองค์

15 ความตายของประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้า
มีค่าในสายพระเนตรของพระองค์
16 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแท้จริงข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์
ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เป็นบุตรของหญิงผู้รับใช้ของพระองค์[a]
พระองค์ได้ทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากเครื่องพันธนาการ

17 ข้าพระองค์จะถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณแด่พระองค์
และร้องทูลออกพระนามพระยาห์เวห์
18 ข้าพเจ้าจะทำตามที่ได้ถวายปฏิญาณไว้ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
ต่อหน้ามวลประชากรของพระองค์
19 ในลานแห่งพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ในท่ามกลางเจ้า โอ เยรูซาเล็ม

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า[b]

Notas al pie

 1. 116:16 หรือบุตรผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์
 2. 116:19 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา

New American Standard Bible

Psalm 116

Thanksgiving for Deliverance from Death.

1I love the Lord, because He hears
My voice and my supplications.
Because He has inclined His ear to me,
Therefore I shall call upon Him as long as I live.
The cords of death encompassed me
And the [a]terrors of [b]Sheol [c]came upon me;
I found distress and sorrow.
Then I called upon the name of the Lord:
“O Lord, I beseech You, [d]save my life!”

Gracious is the Lord, and righteous;
Yes, our God is compassionate.
The Lord preserves the simple;
I was brought low, and He saved me.
Return to your rest, O my soul,
For the Lord has dealt bountifully with you.
For You have rescued my soul from death,
My eyes from tears,
My feet from stumbling.
I shall walk before the Lord
In the [e]land of the living.
10 I believed when I said,
“I am greatly afflicted.”
11 I said in my alarm,
“All men are liars.”

12 What shall I render to the Lord
For all His benefits [f]toward me?
13 I shall lift up the cup of salvation
And call upon the name of the Lord.
14 I shall pay my vows to the Lord,
Oh may it be in the presence of all His people.
15 Precious in the sight of the Lord
Is the death of His godly ones.
16 O Lord, [g]surely I am Your servant,
I am Your servant, the son of Your handmaid,
You have loosed my bonds.
17 To You I shall offer a sacrifice of thanksgiving,
And call upon the name of the Lord.
18 I shall pay my vows to the Lord,
Oh may it be in the presence of all His people,
19 In the courts of the Lord’s house,
In the midst of you, O Jerusalem.
[h]Praise [i]the Lord!

Notas al pie

 1. Psalm 116:3 Lit straits
 2. Psalm 116:3 I.e. the nether world
 3. Psalm 116:3 Lit found me
 4. Psalm 116:4 Or deliver my soul
 5. Psalm 116:9 Lit lands
 6. Psalm 116:12 Lit upon
 7. Psalm 116:16 Or because
 8. Psalm 116:19 Or Hallelujah!
 9. Psalm 116:19 Heb Yah